Jouw energie van morgen

Nu ook: Jouw Technologie van Morgen

De wetenschapstruck van de RUG-Faculteit Science and Engineering is sinds 2005 op pad om jongeren en ouderen enthousiast te maken voor techniek en wetenschap. In de afgelopen jaren lag het zwaartepunt op energie. Het aanbod in de truck is nu uitgebreid. Naast energie is er nu ook ‘Jouw technologie van morgen’. Een nieuw programma over kunstmatige intelligentie in de wereld om ons heen. Wat is ChatGPT? Wat zijn de grenzen, zowel technisch als ethisch? Kan dat zomaar? Dit programma wordt uitgevoerd in samenwerking met een consortium onder aanvoering van het UMCG.

Noord-Nederland is een belangrijke regio als het gaat om kunstmatige intelligentie. Tal van organisaties zetten zich al jarenlang samen in voor het ontwikkelen en toepassen van AI in het bedrijfsleven, onderwijs en in de maatschappij als geheel. De Faculteit is er trots op om daaraan op deze manier een unieke bijdrage te leveren.

Klik op het logo en bekijk onze introductiefilm.

Eindhovense scholieren:

Gastles van Nobelprijswinnaar natuurkunde

Op vrijdagochtend 12 april kregen scholieren van het Lorentz Casimir Lyceum uit Eindhoven een bijzondere gastles in de wetenschapstruck van de Rijksuniversiteit Groningen. Professor Anne L’Huillier, één van de winnaars van de Nobelprijs voor Natuurkunde kwam hun vertellen over haar werk.

Meer + korte filmimpressie zie je op de pagina truck nieuws.

De Jouw Energie van Morgen truck

Wat is jouw energie in 2030? Hoe verwarm jij je huis in 2040? Rijden er nog auto’s in 2050? Het antwoord op deze vragen is helemaal niet vanzelfsprekend. De toekomstige energievoorziening is een belangrijke uitdaging voor jullie! De Faculteit Science and Engineering van de Rijksuniversiteit Groningen, GasTerra en Gasunie dagen jongeren van nu uit om mee te denken over bruikbare oplossingen voor de energie van morgen. Dit gebeurt in en rond de Jouw Energie van Morgen truck, waarmee we langs VWO-scholen reizen om met jou de toekomst te verkennen. We kijken naar problemen die moeten worden opgelost. En naar mogelijkheden voor jou om te werken aan grote uitdagingen, bijvoorbeeld door straks te kiezen voor een boeiende studie.

Wetenschap en energie
De Jouw Energie van Morgen truck biedt een les- en practicum-programma met thema’s die nauw aansluiten bij vakken als natuurkunde, scheikunde, biologie, wiskunde, sterrenkunde, informatica en kunstmatige intelligentie. Bijvoorbeeld: maak je eigen zonnecel en doe mee aan de competitie om de hoogste opbrengst. Bouw een efficiënte windmolen. Reken mee aan scenario’s voor jouw energie van morgen.