Jouw energie van morgen

Hooggeleerd bezoek voor leerlingen CBS de Rietzee

Hooggeleerd bezoek voor de leerlingen van meester Mark van groep 7 van de CBS de Rietzee op dinsdag 11 juni. Ze startten niet zoals gewoonlijk in de Reitdiepwijk maar kregen les in de wetenschapstruck van de RUG op de nabijgelegen Zernike Campus. De leerlingen bouwden in de truck een zogenaamde Grätzel zonnecel. En dat onder toezicht van de Zwitserse professor Michael Grätzel, ja en dat is geen toeval. De Zwitser is de uitvinder van dit type zonnecel, afgekeken van de fotosynthese in de natuur. Grätzel was in Groningen vanwege een wetenschappelijk congres over nieuwe materialen voor zonnecellen.

Leerzame natuur- en scheikunde
Grätzel is een levende legende, de Cruyff onder de zonnecel wetenschappers in de wereld. Zijn publicatielijst is bijna oneindig lang, hij heeft veel prijzen en eredoctoraten ontvangen en heeft in 1991 de zogenoemde Grätzel cel ontdekt: energie uit zonlicht dankzij het gebruik van natuurlijke kleurstoffen, gebaseerd op de fotosynthese.

Kijk voor meer informatie en een fotoreportage ook op deze pagina.

Over de Jouw Energie van Morgen truck

Wat is jouw energie in 2030? Hoe verwarm jij je huis in 2040? Rijden er nog auto’s in 2050? Het antwoord op deze vragen is helemaal niet vanzelfsprekend. De toekomstige energievoorziening is een belangrijke uitdaging voor jullie! De Faculteit Science and Engineering van de Rijksuniversiteit Groningen, GasTerra en Gasunie dagen jongeren van nu uit om mee te denken over bruikbare oplossingen voor de energie van morgen. Dit gebeurt in en rond de Jouw Energie van Morgen truck, waarmee we langs VWO-scholen reizen om met jou de toekomst te verkennen. We kijken naar problemen die moeten worden opgelost. En naar mogelijkheden voor jou om te werken aan grote uitdagingen, bijvoorbeeld door straks te kiezen voor een boeiende studie.

Wetenschap en energie

De Jouw Energie van Morgen truck biedt een les- en practicumprogramma met thema’s die nauw aansluiten bij vakken als natuurkunde, scheikunde, biologie, wiskunde, sterrenkunde, informatica en kunstmatige intelligentie. Bijvoorbeeld: maak je eigen zonnecel en doe mee aan de competitie om de hoogste opbrengst. Bouw een efficiënte windmolen. Reken mee aan scenario’s voor jouw energie van morgen. Bekijk het filmpje maar eens en ontdek hoe het er uitziet in en om de truck.